Ön itt áll: Főoldal Hírek Zöld Beruházási Rendszer - ZBR
Bejelentkezés


Elfelejtette jelszavát?
Új felhasználó?
Támogatóink

2009-ben:

Támogatta Izland, Liechtenstein és Norvégia, az EGT Finanszírozási Mechanizmuson
és a Norvég Finanszírozási Mechanizmuson keresztül.

norway grants
eea grants
NFUKvVM

2007-ben:

Környezevédelmi és Vízügyi Minisztérium

2006-ban:

Környezevédelmi és Vízügyi Minisztérium
Naplopó Kft.
Nemzeti Civil Alapprogram
Soros Alapítvány
Szakszer Kft

2005-ben:

Kardos Labor
Naplopó Kft.
Orange6 Kft.
Seeger Engeneering AG
Soros Alapítvány

2004-ben:

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Naplopó Kft.
Nemzeti Civil Alapprogram
Szakszer Kft.

2003-ban:

Környezevédelmi és Vízügyi Minisztérium
Szakszer Bt.
Szécsi Ilona

S. P. Office Kft.
Irtekis Kft.

 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek

Zöld Beruházási Rendszer - ZBR

Megjelentek a Klímabarát otthon energiahatékonysági ZBR-EH-09 pályázatok

Tartalom

 

A ZBR Energiahatékonysági Alprogram keretében minden olyan, az alábbiakban felsorolt beruházás támogatható, melynek széndioxid-kibocsátás csökkentése mérhető, illetve energetikai hatékonyságjavító hatása az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006 (V.24.) TNM rendelet szerint igazolható. A beruházást követően az épület az eredetinél lényegesen jobb széndioxid-kibocsátási adatokkal és energiahatékonysággal kell rendelkezzen, a beruházással érintett ingatlannak legalább egy energiakategóriát kell javulnia.

Vissza nem térítendő támogatás nyújtható a következő tevékenységekre:

1) Nyílászárók energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje, abban az esetben, ha a beruházással érintett ingatlan fűtési rendszere szabályozott, illetve abban az esetben, ha a két beruházást egyidejűleg kívánják elvégezni.

a) Társasházak esetén az épület külső nyílászáróinak energiamegtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje a lakások legalább 90%-ában elvégzendő, A 90%-os határ elhagyható, ha a tervezett épület a felújítás eredményeképpen eléri legalább a C energiahatékonysági kategóriát. Ezzel egyidejűleg a cserélendő, felújítandó nyílászárók esetében a külső árnyékoló szerkezetek elhelyezése is támogatható, de egy adott homlokzati oldalon valamennyi érintett nyílászáróra fel kell szerelni.

b) A lépcsőházak és az egyéb közös fűtött helyiségek (pl. közös tárolók, stb.) külső nyílászáróinak energiatakarékos felújítása vagy cseréje 100%-ban végezhető el. A lépcsőházi nyílászárók felújítása vagy cseréje 4 esetén a lépcsőházak hő- és füstelvezetésének korszerűsítését is el kell végezni.

2) Az épületek lodzsáinak (illetve teraszainak, tornácainak) beüvegezése a szoláris nyereségek passzív hasznosítására. Minden olyan megoldás támogatható, melynek kedvező energetikai hatása a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet alapján kimutatható és nyáron nem fokozza a  túlmelegedést, azaz a lodzsa átszellőzése biztosítva marad. A beüvegezett lodzsának fűtetlennek kell maradni. (...)

3) Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló, vagy árnyékvető szerkezetek beépítése. Támogatható minden olyan beavatkozás, melynek az épület nyári szoláris terhelését megfelelő mértékben csökkenti anélkül, hogy a téli sugárzási nyereség csökkenne. (gépi hűtés, légkondicionáló berendezés beüzemelése nem támogatható)

4) Hővisszanyerős szellőzési rendszer létesítése

5) Homlokzatok és födémek hőszigetelése, abban az esetben, ha a beruházással érintett ingatlan fűtési rendszere szabályozott, illetve abban az esetben, ha a két beruházást egyidejűleg kívánják elvégezni. Ezen belül támogatható

a) Az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése.

b) Homlokzati (egy vagy mindkét) végfalak hőszigetelése.

c) Az utolsó fűtött lakószint feletti födém teljes felületének (fölső síkjának) hő- és vízszigetelése, ha az épület lapos tetős szerkezetű, vagy

hőszigetelése és magastető kialakítása, amennyiben a tervezett magastető nem beépíthető kialakítású, vagy az utolsó fűtött lakószint feletti födém teljes felületének (fölső síkjának) hőszigetelése beépítetlen magastető, illetve tetőfelépítmény esetében.

d) Az első fűtött lakószint alatti födém hőszigetelése, amennyiben az első fűtött lakószint alatti födém fűtetlen helyiséggel (például pince, garázs stb.) vagy külső térrel (árkád) érintkezik.

(Ajánlott a homlokzati munkálatokat a külső árnyékolók felhelyezésével egybekötni vagy azok rögzítési helyeit előre kialakítani)

6) Meglévő fűtési és használati melegvíz rendszerek felújítása, korszerűsítése, átalakítása:

a) Az épület (vagy a pályázat tárgyát képező épületrész) hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelése.

b) A lakások hőleadóinak egyedi szabályozásához szükséges berendezések (termosztatikus szelepek) beszerelése, 180 m2 feletti lakás esetén helységenkénti szabályozás, időjáráskövető szabályozó automatika (utóbbi központi fűtésű társasházak esetén is)

c) A lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére, vagy az épület hőfogyasztásának lakásonkénti költségmegosztására alkalmas mérőeszközök (hőmennyiségmérők és/vagy költségmegosztók) beszerelése.

d) Az épület közös tulajdonát képező fűtési rendszer átalakítása, ezen belül strangszabályozó szelepek beépítése, vagy cseréje, az egycsöves fűtési rendszer átalakítása a hőleadók elé beépített átkötő szakaszokkal, vagy az egycsöves fűtési rendszer helyett új, kétcsöves fűtési rendszer kialakítása.

e) Kazánok, hőközpontok energiatakarékos berendezésekre történő cseréje (30kW feletti készülékek esetén kötelezően normálüzemű helyett kondenzációs kazánra, vagy megújuló energián alapuló rendszerre), valamint szükség szerint a fűtési vezeték felújítása, hőszigetelése, cseréje.

f) Hőleadók energiatakarékos berendezésekre történő cseréje, valamint szükségszerint a fűtési vezeték felújítása, cseréje.

g) Hálózati melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek korszerűsítése, energiatakarékos berendezésekre történő cseréje, ha szükséges, a melegvíz- és cirkulációs vezetékek hőszigetelése, ezzel egyidejűleg kötelezően elvégzendő az aknában elhelyezett gépészeti vezetékek aknafalainak megfelelővé tétele, lezárása, aknák szintenkénti szakaszolása.

h) A használati melegvíz fogyasztásának lakásonkénti egyedi mérését lehetővé tevő mérőórák felszerelése.

7) A megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a tárolásra, az energia hálózatba való esetleges visszatáplálásra.

a) Napkollektorok (melegvíz termelésre) telepítése (Solar Keymark tanúsítási rendszernek megfelelő rendszerek).

b) Napelemek (áramtermelésre) telepítése (Solar Keymark tanúsítási rendszernek megfelelő rendszerek).

c) Kapcsolt hő- és áramtermelés (földgáz, biogáz) berendezéseinek telepítése.

d) Biomassza (pellet, faháncs) kazánok, fagázosítással működő rendszerek, stb., (különösen napkollektorral párosítva) berendezéseinek telepítése.

e) Hőszivattyú telepítése, ezen belül:

 • Meglévő geotermikus hő-, vagy balneológiai hasznosítású rendszerekhez hőszivattyús technológia kapcsolása új fogyasztók hőellátására, termál rendszerhez való illesztése.
 • Új, sekély mélységű talajhő bázisra települő, zárt szondás, vertikális, vagy sekély fektetésű horizontális hőszivattyús technológiák kialakítása,  új, vagy meglévő (átalakítandó) hőellátó rendszerekhez való illesztése.
 • Meglévő vízbázisra (pl. tó, állandó vízfolyás, ásott kút stb.) települő hőszivattyús rendszerek kialakítása, új, vagy meglévő (átalakítandó)  hőellátó rendszerekhez való illesztése.
 • A hőszivattyú telepítésre irányuló projekttípusoknál nem támogathatóak azok a rendszerek, amelyeknél nem teljesülnek az alábbi feltételek:

 • talajszondás, talajkollektoros és vízbázisra épülő hőszivattyúnál az éves becsült COP érték (a fűtési szezonon kívüli villamosenergia  felhasználást nem számítva, illetve a primer oldali szivattyú fogyasztását figyelembe véve) legalább 4,5 (W10/W35 üzemi körülmények esetén), levegő-víz rendszerű hőszivattyúk esetén 3,0 (A2/W35 üzemi körülmények esetén), a gyártó és kivitelező megfelelési nyilatkozatával igazolva (az értékek az EHPA Quality Label tanúsítási rendszer értékeinek felelnek meg).
 • elkülönült, a hőszivattyút ellátó villamos energia körön külön villamosfogyasztás-mérő óra felszerelése, valamint a fogyasztási adatokat  legalább havi szinten mérő és rögzítő eszköz, valamint külső hőmérséklet mérő és rögzítő berendezés.
 • f) Szélenergiát hasznosító rendszer (áramtermelés) telepítése. Maximum 50 kVA teljesítményű kiserőművek telepítésére lehet pályázatot benyújtani. (1 KVA=1,25 KW, azaz 50KVA=62,5 KW) Figyelem: Megújuló energia felhasználásával történő fűtés-, hűtés technológia, ill. kazán csere csak abban az esetben támogatható, amennyiben a beruházással érintett ingatlan eredeti állapotában eléri minimum a C  energiakategóriát vagy ha egyéb energia megtakarítást eredményező beruházás (pl. szigetelési munkálatok) egyidejű elvégzése révén az épület eléri a C energia kategóriát!

  8) Új építésű, energiatakarékos házak építésének támogatása. (Ezen pályázati célra történő pályázás esetén a többi támogatható tevékenységre további támogatás nem vehető igénybe!) Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy ugyanazon megvalósítási helyre csak egy pályázat részesíthető támogatásban. Két, azonos megvalósítási helyre vonatkozóan benyújtott pályázat közül csak a korábban beadott  pályázat fogadható el.

  Elnyerhető alaptámogatás mértéke

  1) Nyílászáró csere/ nyílászáró utólagos hőszigetelés. Maximálisan figyelembevehető beruházási költség: 1.850.000,- Ft Támogatás mértéke: 30 %, de maximum 555.000,- Ft

  2) Fűtés- és használati melegvíz ellátás korszerűsítése. Maximálisan figyelembe vehető beruházási költség: 2.100.000,- Ft Támogatás mértéke: 30 %, de maximum 630.000,- Ft

  3) Hőszigetelés. Maximálisan figyelembe vehető költség: 1.800.000,- Ft Támogatás mértéke: 30 %, de maximum 540.000,- Ft

  4) Megújuló energiaforrás hasznosítása. Maximálisan figyelembe vehető beruházási költség: 4.900.000,- Ft Támogatás mértéke: 30 %, de maximum 1.470.000,- Ft

  Az igényelhető alaptámogatás tehát összesen maximum 3.195.000,- Ft

  5) Új építésű ingatlanok támogatása. Támogatott energetikai kategória A+. Támogatás mértéke (lakásonként) 25 000 Ft/m2. Maximális támogatás mértéke (lakásonként) 3 250 000 Ft.

  Új épület építése maximum 130m2 –ig támogatható. Nagyobb nettó hasznos alapterületű ingatlan építésének támogatása nem pályázható. A támogatási összegre akkor jogosult a pályázó, ha az igényelt támogatási összeget számlákkal fedezi. Számlával csak olyan költségek fedezhetőek, melyek a pályázat szempontjából támogatható és elszámolható (energiahatékonyságot javító, CO2 kibocsátást csökkentő) tevékenységek megvalósításával kapcsolatosak.

  KlímaBÓNUSZ

  A KlímaBÓNUSZ támogatás hatékonyság arányos támogatás. Amennyiben a beruházással érintett épület a felújítás eredményeképpen eléri legalább a „B” energetikai kategóriát, akkor a Pályázó jogosult a KlímaBÓNUSZ támogatásra is. A támogatás mértéke az elért kategóriától függ, mértéke a pályázat szempontjából elismerhető felújítási költség 10-30%-a. A célzott kategória lehet: B, A, és A+. Az elnyerhető támogatás mértéke nagyobb, ha magasabb kategóriába kerül az épület. A százalékban kifejezett támogatási arány a beruházással elért kategória emelkedésének megfelelően növekszik. Amennyiben a beruházást követően az érintett ingatlan energiakategóriája nem éri el a „B” kategóriát, a Pályázó nem jogosult a KlímaBÓNUSZ támogatásra.

  Az elérendő állapot kategóriába sorolása épületenergetikai számítás alapján történik, mely számítást energetikai szakértő által kell elvégeztetni és azt elektronikus formában (CD lemezen) kell megküldeni a pályázatkezelő részére.

  KlímaBónusz támogatás
  Kiegészítő támogatás mértéke 10% 20% 30%
  Elért energetikai kategória B A A+
  Max. támogatás 200 000 Ft 600 000 Ft 1000 000 Ft

  Az energetikai besorolás meghatározásánál az épület egészét kell figyelembe venni.

  A pályázatokat 2009.12.15-től lehet beadni!

  Adatlapok, további információ: Energia Központ Nonprofit Kft.

  Publikált oldal: Ezt az oldalt a FÖK munkatársai tartalmilag megfelelőnek ítélték.
  Publikálás dátuma: 2010.01.21. 16:30
  Készítette: Medgyasszay Péter, 2010.01.21. 16:25
  Utoljára módosítva: Kovács Bence, 2010.01.31. 14:10
  

  Creative Commons License

  A fenntarthato.hu oldalainak tartalma Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-úgy add tovább! 2.5 Magyarország Licenc alatt van.
  Ha az itt található anyagokat ezzel ütköző módon szeretné felhasználni, lépjen velünk kapcsolatba!